Forretningsbetingelser for handel med LIGHTMAN Aps

 

 

Ved online handel med LIGHTMAN Aps accepterer du automatisk at have læst og accepteret nedenstående handels- og leveringsbetingelser.

 

For at disse handels- og leveringsbetingelser på nogen måde skal kunne fraviges kræves at LIGHTMAN Aps skriftligt og udtrykkeligt har meddelt dette.

 

Generelle virksomhedsoplysninger

 

Juridisk navn: Lightman Aps

CVR-nr.: 35227075

Adresse: Richard Mortensens Vej 37D – DK 2300 København S

E-mailadresse: info@lightman.dk

Telefonnummer: 61278391

 

Indgåelse af købsaftale

 

Når du bestiller en vare online på LIGHTMAN.dk, sender vi efterfølgende en ordrebekræftelse på e-mail via de oplysninger du har angivet i forbindelse med ordreafgivelsen.

Disse oplysninger anvender vi til opkrævning af betaling og videregiver til tredjepart (fragtfirmaet) til forsendelse af varen.

 

Elektronisk kommunikation og din accept af dette

 

Ved online køb i LIGHTMAN Aps’ webshop accepteres det, at kommunikation og meddelelser kan sendes til den af kunden oplyste e-mailadresse. Kunden accepterer hermed at sådanne elektroniske meddelelser har samme juridiske virkning som meddelelser der ikke er fremsendt med elektronisk post.

 

Priser

Alle priser på LIGHTMAN.dk er inklusiv moms.

 

Betalingsbetingelser

Betaling for bestilte varer i webshoppen sker ved brug af kreditkort, eller kontooverførsel.

Betalingen for ordren med kreditkort trækkes først på den oplyste konto, efter vi har afsendt varen.

Vi accepterer betaling med Anyday.
Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.
Når du vælger at betale med Anyday, trækkes første betaling når varen afsendes. Derefter vil du betale din månedlige ydelse på sidste hverdag fra den kommende måned, og tre måneder frem.
Der bliver ikke pålagt gebyrer og renter til dit køb, såfremt du betaler til tiden. Hvis du returnerer dit køb, vil aftalen med Anyday ophøre automatisk.

Undtagelser for ovenstående regel. I nogle tilfælde, f.eks. i tilfælde af varer der kun fremstilles på bestilling, betinger LIGTHMAN Aps at 50%-100% forudbetales ved kontooverførsel som ikke refunderbart depositum før produktionen af ordren iværksættes.

 

Levering

Ved online køb i LIGHTMAN Aps’ webshop er levering til brofaste øer i Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne) inkl i prisen. Hvis levering ikke er inklusivt i prisen, f.eks. ved meget store varer, vil dette fremgå.

LIGHTMAN Aps vælger transportmiddel og transportvej til den oplyste leveringsadresse, og køber overtager risikoen for produktet ved leveringen.

Den forventede leveringstid er op til 10 uger fra bestillingsdatoen med mindre andet fremgår (f.eks. ved specialleverancer hvor LIGTHMAN Aps skal vente på eksterne leverandører færdiggør deres del af leverancen.) Ved sådanne større ordrer vil kunden blive kontaktet telefonisk eller på mail med henblik på aftale om levering og leveringstid.

 

Levering uden for Danmark.

Ved levering uden for Danmark betaler køber samtlige leverings- og fragtomkostninger.

Ved levering af varer til levering udenfor EU betaler køber ikke dansk moms, men der kan blive pålagt moms, importgebyrer og/eller afgifter i overensstemmelse med nationale regler, så snart pakken ankommer til leveringslandet. Denne opkrævning kan i nogle lande ske nogen tid efter kunden har modtaget leverancen. LIGHTMAN Aps kan desværre ikke forudsige hvilke beløb og gebyrer der vil blive pålagt ordren. Køber er selv ansvarlig for at alle relevante importomkostninger og gebyrer.

 

Fortrydelsesret ved online køb
Køber har 14 dages returret på varer købt i LIGHTMANs Online Shop, regnet fra det tidspunkt, hvor kunden modtager produktet. Falder den 14. dag på en helligdag, Grundlovsdag, Juledag eller Nytårsaften, udløber fristen for at returnere produktet på den følgende hverdag.
Består ordren af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, kunden får det sidste parti, eller den sidste del er kunden i fysisk besiddelse.
Det skal inden 14 dage fra modtagelse af ordren meddeles LIGHTMAN Aps, at køber ønsker at fortryde sit køb ved at benytte vedsendte fortrydelsesformular. I denne meddelelse skal kunden gøre LIGHTMAN Aps tydeligt opmærksom på, at fortrydelsesretten ønskes at blive udnyttet.
Køber kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give LIGHTMAN Aps tydelig meddelelse herom.

Køber kan henvende sig til info@lightman.dk for en fortrydelsesformular.

Returnering
Kunden skal sende sin ordre retur til LIGHTMAN Aps uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter at have meddelt os om fortrydelse af købet. Hvis et køb fortrydes, kan den returlabel, som blev modtaget sammen med varen, anvendes. Noter venligst pakkenummeret indtil vi har bekræftet modtagelsen af returpakken. Returfragten betaler kunden selv – beløbet modregnes kreditnotaen. Kunden bærer risikoen for varen indtil tidspunktet for varens levering til LIGHTMAN Aps.
Manglende originalemballage kan muligvis udgøre en værdiforringelse, hvorfor det anbefales at varen returneres i original emballage. Således sikres det, at det fulde beløb kan returneres til kunden.

Julegaver kan byttes frem til 4. januar.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for større varer såsom lysekroner, etc. Udgifterne for returnering af disse varer forventes højst at koste 1200 kr.

Såfremt LIGHTMAN Aps sælger varer, der tilpasses individuelt efter kundens behov, skal det understreges, at fortrydelsesretten kun gælder indtil fremstillingen/tilpasningen af varen, er påbegyndt.

Eksempler på dette kan f.eks. være (men ikke begrænset hertil):

Lysekroner

Lamper med specielle ledningslængder og -farver.

Varens stand, når den sendes retur
Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Kunden kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis den blev prøvet i en fysisk butik, men den må ikke tages i egentlig brug.

Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter LIGHTMAN Aps den som brugt, hvilket betyder, at kunden ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis kunden fortryder sit køb, får denne det betalte beløb tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som kunden hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis kunden benytter sin fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra denne uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelsen om fortrydelse af købet. LIGHTMAN Aps gennemfører tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, der blev benyttet ved den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, medmindre kunden inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Ved fortrydelse af købet skal varen sendes retur til: Varen skal sendes til: LIGHTMAN Aps, c/o By Blichfeldt, Græshedevej 140A, 9800 Hjørring

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Force Majeure
Enhver ordre modtages med forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyning af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af LIGHTMAN Aps eller LIGHTMAN Aps’ leverandørers produktionsapparat eller lagre, svigtende transportmuligheder, import-/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser LIGHTMAN Aps’ mulighed for at levere. LIGHTMAN Aps har i tilfælde af force majeure valget mellem at ophæve handelen eller levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet. LIGHTMAN Aps er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab som køberen måtte lide som følge af manglende levering.

Reklamationsret
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Når en person handler hos LIGHTMAN Aps som forbruger, har denne 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at kunden enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadesforvoldende adfærd.

Kunden skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter at have opdaget manglen ved varen. Hvis der reklameres inden for to måneder efter manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget, refunderer LIGHTMAN Aps kundens (rimelige) fragtomkostninger i form af at vi giver kunden en betalt returlabel. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk at få en kvittering for afsendelse, også

Varen skal sendes til: LIGHTMAN Aps, c/o By Blichfeldt, Græshedevej 140A, 9800 Hjørring

Når varen returneres, bedes kunden beskrive årsagen til reklamationen så detaljeret som muligt.

Produktansvar
I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er LIGHTMAN Aps ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af produktfejl. I øvrigt henvises til produktansvarslovens regler.

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du som forbruger vil klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos LIGHTMAN Aps, kan du kontakte LIGHTMAN webshop på info@LIGHTMAN.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan der indgives en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis forbruger har bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal forbruger angive vores e-mail adresse: info@LIGHTMAN.dk.

Forbehold

LIGHTMAN Aps tager forbehold for afvigende farvegengivelse på produktbilleder.  I tilfælde af forsinkelser, restordre eller udsolgte varer, bestræber vi os på hurtigst muligt at informere dig herom, og hvad vi kan gøre i sagen.

Prisfejl 

Hvis en pris er åbenlyst forkert, og du rimeligvis burde havde opdaget dette, er vi ikke forpligtet til at levere det pågældende produkt til den forkerte pris.

Tvister
Tvister afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret som værneting, medmindre andet følger af ufravigelige regler for forbrugere.

Persondatapolitik 

Webshop:
For at kunne indgå en aftale med LIGHTMAN Aps, har vi brug for følgende oplysninger om kunden: Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.

Vi foretager registreringen af kundens personoplysninger med det formål at kunne levere varen til denne.

Personoplysningerne registreres hos LIGHTMAN Aps og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Kundens oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand bortset fra fragtfirmaet samt By Blichfeldt som står for fremstilling, pakning og afsendelse af varen og derfor har brug for at kende nogle af dine data, f.eks. varens art, antal, samt din adresse, email og telefonnummer.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.  Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Den dataansvarlige er LIGHTMAN Aps.

Som registreret hos LIGHTMAN Aps har kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen samt ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret. Disse rettigheder har kunden efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: info@LIGHTMAN.dk.

Handelsbetingelserne er senest opdateret 01.01.2021